You are here

Om föreningen

Mellan mars 2013 och mars 2015 arbetade vi med att få fiber i Boge. Det var ett spännande arbete, men tidskrävande och mycket grannlaga.

Det var många kontakter som sklle tas och många tillstånd som krävdes, men för var dag som gick kom vi närmare målet.

 
Läs här var vi står idag >>
 
Vi valde att träffa avtal med Skanova som framöver kommer att ta över nätet vilket bl.a. innebär att de kommer att sköta service och underhåll.
Vi har i och med detta också valt en öppen lösning där våra medlemmar själva väljer i Telia Öppen Fibers utbud vilken tjänsteleverantör de vill ha. Vi har m.a.o. valt bort kollektiva lösningar med långa bindningstider.

Om man vill ansluta sig till fibernätet måste kontakt tas med Skanova, dock ej förrän nätet är besiktigat (har i dagsläget 160206 ej skett ännu).